Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Rett vei i livet?
Del
Vi er alle avhengige av hjelp til å navigere rett på vandringen gjennom livet.

Spørsmålet om vi på rett vei i livet er viktig. Vi er alle avhengige av hjelp til å navigere rett på vandringen gjennom livet. Vi trenger derfor veivisere som vi kan stole på og som fører på rett vei. Det vil Gud hjelpe oss med.

Den britiske baptistpresten, dr. F. B. Meyer ble en gang spurt om hvordan han kunne være sikker når det gjaldt å handle etter Guds vei og vilje.

«Jeg fikk selv svaret på spørsmålet da jeg en mørk natt stod om bord på et skip som nærmet seg havnebyen Holyhead i Wales, sier han. Jeg spurte kapteinen hvordan han i mørket kunne finne leden inn gjennom den trange passasjen til havnen. Kapteinen svarte: «Ser du de tre lysene der borte? Når de ligger i linje med hverandre, vet jeg at jeg er på rett vei.

– Slik er det også når det gjelder å finne Guds vei og vilje. Når Guds ord, Åndens vitnesbyrd i mitt hjerte og de ytre omstendig­heter stemmer overens, da kan jeg være sikker på at jeg ­handler i overensstemmelse med Guds ­vilje.

«Gud flytter ikke noe fjell bare fordi det står i veien for oss. Han flytter det bare hvis det står i veien for ham. Det er hans verk som skal fremmes, det er hans vilje som skal skje.» Egil Aarvik

«Vis meg veien, kjære Frelser, til en tro så sterk og klar. At jeg midt i tiden mørke ser din klarhet underbar.» F. Crosby.

----

Trykk her for å lese flere andakter :-)