ILLUSTRASJONSBILDE: fotolia.co
...
ILLUSTRASJONSBILDE: fotolia.com
Prinsipper og relasjoner
Del
«Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!» (Joh 8,11).

Det er styremøte i Kristen Norge AS, tema er «nye styre-medlemmer». Flere navn står på blokken og nå hever styrelederen stemmen: 

«Vi må velge noen som evner å tenke prinsipielt. De som bare tenker med hjertet passer ikke inn i vår teologiske og perso-nalpolitiske virkelighet.» 

Alle som har deltatt i organisasjonsliv og politisk valgte fora forstår betydningen av en ryddig saksgang. Når personlige følelser – antipatier eller sympatier – blander seg inn i prinsipielle avgjørelser blir det fort uryddig. 

Men kan det prinsipielle likevel få for stor plass i viktige vurde-ringer og avgjørelser? Særlig når enkeltmennesker rammes og rystes vil relasjoner bli berørt. Prinsipper alene er ikke nok til å skape fred. Gud er både prinsipiell og relasjonær. 

Jesus demonstrerte dette i vanskelige situasjoner. Da kvinnen de hadde grepet i hor skulle steines viste han handlekraft midt på torget. Han reddet relasjonen til kvinnen, som hennes frelser, uten å bryte loven om ekteskapet. 

Jesus sa: «Gå bort og synd ikke mer!» Barmhjertighet og rettferdighet synger duett i Guds evige rike. Der hvor rela-sjoner og prinsipper møtes rundt forhandlingsbordet kan visdom bli utøvd. Kompromisser er politiske, men visdommen er ren.