Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Pave i magen
Del
«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Stein Riverton er et kjent kriminalforfatternavn. Men det er et psevdonym. Egentlig heter forfatteren Sven Elvestad. I et selskap han var en gang var det en av gjestene som nevnte Victor Hugo sin beskrivelse av hummeren som havets kardinal, hvorpå Elvestad skal ha kommet med følgende bemerkning:

– Mon det ikke var krabben Victor Hugo egentlig tenkte på. For mens hummeren først blir kardinalrød etter at den er kommet i gryta, så går jo krabben – akkurat som andre kardinaler – med en pave i magen.

Det er forunderlig at karrieretanken har så sterkt drag også på kristne mennesker. Vi trenger kristne ledere, men vi trenger også søndagsskolelærere, og hvem av oss vil våge å påstå at en søndagsskolelærer i Guds øyne er en mindre viktig tjener enn en som står i ledelsen i en forsamling.

Likevel er det slik at mange har som mål «å stige i gradene» i Guds rikes arbeid, og da tenker de gjerne slik: – Er jeg prest, bør jeg ha som mitt store mål å bli biskop. – Er jeg en ungdomsarbeider i en menighet, må mitt store mål være å bli forstander.

Slik tenker ikke Mesteren. Han snur det helt på hodet, og sier, etter at disiplene hadde snakket om hvem som var den største:

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)