Illustrasjonsbilde: fotolia.co
...
Illustrasjonsbilde: Foto: fotolia.com
Påskedagstrøsten
Del
Påskedagssalmene er gladsalmer. Men hva består gleden i? Er den bare en begeistring over den flotte fortellingen?

Her er to eksempler som sier hva virkelig påskeglede er: 
 Det første er Birgitte Boyes høytidsvers. Les versets intro med ettertanke: «Han er oppstanden, store bud! Min Gud er en forsonet Gud, min himmel er nå åpen!»

Boyes glede er gleden over Guds ja! Gud bekreftet at hans plan med Jesus var gjennomført. Jesu offerdød var tilstrekkelig. Nå er Gud en forsonet Gud. Han møter deg slik han møtte den fortapte sønnen: Med åpne armer. Du skal aldri bli fordømt for syndene dine. Ved troen eier du en åpen himmel over livet. Den ble åpnet da Gud reiste opp Jesus.

Det andre er biskop Johan Nordal Bruns påskesalme: «Jesus lever, graven brast. Han sto opp med guddoms velde. Trøsten står som klippen fast at hans død og blod skal gjelde.»

Kraftige ord! Det som skjedde langfredag, har gyldighet! Gud selv bekreftet det påskedag. Så lenge Jesus lever, så lenge vet vi at Gud er fornøyd med langfredagen. Og Jesus oppsto for aldri mer å dø. Derfor er trøsten så klippefast!

Den trøsten Boye og Brun hadde funnet, er enkelt beskrevet i Heb 2:9 og Fil 2:8–9. Har du tid, bør du finne den fram. Påskedagstrøsten.

Her finner du flere andakter