Illustrasjonsfoto: Mack Fox/Un
...
Illustrasjonsfoto: Mack Fox/Unsplash
Opplyst til frelse
Del
«Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror».

I dag vil jeg sitere fra Bo Giertz sin bok «Steingrunnen». «Når et menneske blir kalt gjennom Ordets makt, da blir det først opplyst gjennom loven. Det forstår at det er noe som heter synd og som en må passe seg for… Det er den første oppvekkelsen… Men så kommer den andre oppvekkelsen gjennom loven… da skjønner en at med alle sine beste gjerninger så er en så svart som en feier. Da er det for alvor fare på ferde.

Enten sier et slikt menneske: – Er jeg virkelig så svart, så kan jeg like godt rulle meg ordentlig i sølen. Eller så sier han: Jeg er i alle fall ikke så svart å se på som Olsen eller Hansen… og litt forskjell må jo Vårherre gjøre på dommedag. Da blir han en egenrettferdig fariseer, og da er alt tapt.

Eller også får han øynene vendt fra sin egen elendighet og får se den herre Jesus som er død for slike svarte røvere som han. Og han får høre at det er troen som rettferdiggjør og ikke gjerningene. Det er opplysningen gjennom evangeliet.»

I Romerbrevet 3,23–24 leser vi: «Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.»

Måtte du få hvile i dette i dag.