OLJE HJULENE: En positiv egens
...
OLJE HJULENE: En positiv egenskap Bibelen framhever gjør fellesskap mellom mennesker mye lettere, skriver diakon Ivar Gjerdi. Foto: Fotolia
Olje på tørre hjul
Del
Alt oppleves så mye bedre og lettere i samvær og samarbeid der denne holdningen er framtredende.

«Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv.» Filipperbrevet 2,3.

Det finnes mange mennesker som sjelden eller aldri får en oppmuntring eller blir vist tillit. Det er en fin gjerning å få være med å gi mennesker oppmuntringer, ros og takk, og en blir selv så glad og takknemlig over å få lov til å sette andre høyt. Dessverre er det ofte mye som står i veien for en slik holdning. Jeg tror at det også i kristne sammenhenger kan være litt for mange «spisse albuer» som utslag av «selvhevdelse og tom ærgjerrighet».

Men vi kan med våre holdninger og handlinger bidra til å gi menn­esker nytt mot og lyst til å ta fatt på oppgaver og utfordringer, og vårt eget mot blir ikke mindre. Påskjønnelse og oppmuntringer, kan ha samme virkning som å ha olje på tørre hjul. 
Alt oppleves så mye bedre og lettere i samvær og samarbeid der slike holdninger er framtredende.

Det å kunne glede hverandre, hjelpe og tilskynde hverandre, og sette de andre høyere enn seg selv, det tror jeg kan bidra til å skape en bedre verden. All erfaring viser det. Guds vilje er ransakende og tindrende klar: «… så gjør min glede fullkommen: Vis enighet, stå sammen i kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. – Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!» Filipperbrevet 2,2–5.