Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Navnet Jesus forblir
Del
Navn kommer og går. Men navnet Jesus forblir, selve troens trygge grunn og forankring for oss alle! 

Navnet Jesus er ikke bare et navn. Når vi bruker det, har vi med Gud selv å gjøre. I navnet Jesus ligger alt innesluttet. Han er nærværende med all sin livgivende kraft og makt. Å forkynne i Jesu navn, betyr å tale i hans ånd og kraft. Å tro på Jesus betyr å tro på hans navn. Den som tror på Jesus Kristus, får syndenes forlatelse og evig liv ved hans navn.

Vi møter evigheten i Jesus. I Jesus får tiden sitt mål og sin mening.  Det er knyttet håp og framtid til navnet Jesus. For i hans navn skal en dag alle kne bøye seg og alle skal bekjenne at Jesus er Herre. (Fil.2,10)

Navn kommer og går. Men navnet Jesus forblir, selve troens trygge grunn og forankring for oss alle!  Og vi må fortsatt ha tro at dette navnet er det eneste som skaper tro og nytt liv i folket vårt. La det runge over jord!

-----

Trykk her for å lese flere andakter :-)