Illustrasjonsfoto: fotolia.com
Illustrasjonsfoto: fotolia.com
Når Gud er nær
Del
«Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere» (Jak 4,7).

Det er mye snakk om Guds nærvær. Noen hevder å kunne merke det når Gud kommer nær. Når alt kommer til alt er dette en subjektiv og individuell vurdering.

Jesu løfte er jo konstant og ikke avhengig av hvor vidt vi til enhver tid kan bekrefte hans nærvær. «For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem» (Mat 18,20).

På den annen side har vi ingen rett til å betvile at noen merker Jesu nærvær mer enn andre. Samtidig er det en mulighet for at vår personlige tilstand påvirker oss og farger vår oppfatning av det usynlige. 
Så finnes det likevel en åpen dør på vår side av evigheten.

Det å holde seg nær til Gud betyr å søke ham gjennom Ordet, bønnen og sakramentene. Lydighet mot Åndens stemme i det indre menneske, så vel som i det ytre, kristne fellesskapet, vekker hans oppmerksomhet.

Gud er alltid subjektet – også i de ytre hendelsene som skaper nyheter hver dag.

Samtidig er han nær oss i de små ting. «Ikke en spurv til jorden uten at Gud vet det», synger vi i den kjente sangen. Han har talt hårene på hodene våre og sørger for sol og regn.

Guds nærvær? Ja, for den troende så er Gud nær i alle ting. Han er umulig å omgå for den som søker hans rike først.

 

Hei! :) Dagens andakt er skrevet av redaktør Tarjei Gilje:

Publisert av Dagen   5. mai 2018