Illustrasjonsbilde: Fotolia
Illustrasjonsbilde: Fotolia
Munnen vår
Del
«Hvert unyttig ord menneskene sier, skal vi svare for på dommens dag». Matt. 12, 36.

Ordene kan ha stor makt og få de alvorligste konsekvenser. «Det hjertet er fullt av, det taler jo munnen», sier Jesus. Jesus minner oss om at vi bør passe munnen vår. Det vi uttrykker med ord sier noe om det indre liv, om hvem vi er, vårt forhold til andre og til Gud.

Gutten spurte far: «Hva vil det si å ha makt over ordene sine?» Far: «Det er å være på nippet til å si noe sårende til noen, og så la være å si det.»

Verken ord eller gjerninger frelser noen. Det kan bare Jesus. Derfor sier han: «Omvend dere og tro på evangeliet!» Vi innbys til å leve i Guds nåde hos Jesus, og bruke ordene og livet til det som bygger opp.

«Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.» Salme 40.