Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Mening med livet
Del
«Dere skal få kraft … og dere skal være mine vitner.»

Et indre maktbegjær. Et begjær etter å tilfredsstille lystene.

Gjennom tidene har psykologer prøvd å forstå menneskesinnet ut fra slike «dominerende faktorer». Victor Frankl kom i sin forskning til å forstyrre disse forestillingene. Mennesker søker dypest sett mening med livet . En hensikt. Noe å leve for. Noe som sprenger ens egen snevre horisont. Noe å hengi seg til. Noen klare mål for «livsseilasen». Verken materialisme, makt eller hedonisme (lyst-tilfredsstillelse) imøtekommer våre dypeste behov.

Frankl uttalte seg ikke konkret om hvilken overordnet hensikt og mening livet bør ha. Men det gjør Guds ord!

I høst har jeg samtalt med studenter som har funnet noe å leve for – og funnet det i Bibelen. Verdiskalaen er blitt justert. Ikke slik at allmenne verdier på skapelsens plan er blitt uvesentlige – som kjæreste, familie, fotball i gymsalen, musikk, god helse, utenlandsturer og så videre.

Men de har skjønt poenget med Jesu ord: «Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden men tar skade på sin sjel.» Og de har fått skjerpet blikket for Jesu ord på hans himmelfartsdag: «Dere skal få kraft … og dere skal være mine vitner.»

Slikt er lyspunkter i mørke-
tiden!