Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Medarbeidere for sannheten
Del
«Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere?» 2. Kor. 13,5.

«For jeg ble svært glad da noen søsken kom og fortalte om din troskap mot sannheten, hvordan du lever i den. Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten. Min kjære, du er trofast i alt du gjør for våre søsken, også de som er fremmede. – Derfor må vi ta oss av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten.» 3. Johannes brev.

Tjenesten for Gud må alltid ha sin basis i Guds ord og hans vilje. Det gjelder ikke noe mindre enn spørsmålet om Jesus Kristus virkelig lever i oss. Gjør han ikke det, så hjelper det lite hvilke meninger vi har eller hvor anstendig vi lever eller hva vi kan påberope oss. Paulus er overbevist om at Kristus er sannheten, og denne sannheten skal seire. Jesus har sendt ham for å være med å bygge opp Guds menighet, og håper at han slipper å rive ned eller kjempe mot noe i menigheten som er falskt.

«Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere?» 2. Kor. 13,5. 
Gud følger oss med sitt ransakende blikk. Fellesskapet med Jesus er et fellesskap i troen, og det er en tro som må bevares sunn og sann. «For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten.» 2. Kor. 13,8 
«Kom, sannhets Ånd, og vitne giv, at Jesus Kristus er vårt liv, så vi av intet annet vet enn ham vår sjel til salighet.» Kingo 
Vi må alltid lytte til Herrens røst, og tjene ham i sannhets Ånd!

----

Trykk her for å lese flere andakter :-)