Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Lik lønn til alle
Del
I møte med det himmelske blir alt snudd på hodet!  Gud behandler alle likt.

Som så ofte er Jesu liknelser hentet fra jødenes hverdag. Det er på torget det skjer. Dit gikk man for å få arbeid, og dit kom de som trengte arbeidsfolk. Matt. 20.

Jesus forteller om en jordeier som trengte arbeidsfolk. Det var travelt under innhøstningen. Det var om å gjøre å få avlingen i hus før regntiden. Han blir enig med arbeiderne om at de skulle få en denar, som var en dagslønn.

Flere ganger senere på dagen gikk han ut på torget og gjorde avtale med de som trengte arbeid. Da kvelden kom, sa eieren til forvalteren: «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin!»

De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. Men da ble det murring.

Vingårdsmannen er et bilde på hvordan Gud behandler mennesker, helt annerledes enn hva vi tenker i forhold til lønn. I møte med det himmelske blir alt snudd på hodet!  Gud behandler alle likt. Lik lønn for alle.

Her finner du flere andakter