Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Ledere vi gjerne følger
Del
«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).

Et godt lederskap har alltid handlet om tilstedeværelse og nærhet til dem man skal lede. David er en av de store lederskikkelsene i Bibelen. Han ble kalt mannen etter Guds hjerte.

Lederstilen hans ble demonstrert gjennom stort mot og villighet til å lide. Davids lederskap ble grunnfestet ved at han alltid var sammen med folket når de dro ut og når de kom hjem.

Avstand mellom ledere og folk flest skaper et problem på alle samfunnsområder. En far eller mor som ikke er hjemme, en bedriftsleder som bare snakker med kunder på kontoret eller en pastor som kun prioriterer lederkonferanser og gudstjenester hvor han selv taler — kommer skjevt ut på sikt.

Jesus sa: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Hans fravær etterlot likevel et nærvær ved Den hellige ånd som han sendte oss. Gjennom Ånden har vi daglig fellesskap med vår Mester og Herre både når vi går ut i dagen og når vi vender hjem til nattens hvile.

Et slikt lederskap er det Gud modellerer for oss. Vi er ikke overlatt til oss selv og heller ikke ment å skulle klare oss selv. Som David er vår himmelske leder alltid tilstede og tilgjengelig i alle situasjoner, kriser og gleder.