Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Kunnskap og åpenbaring
Del
Jesus og Moses sa at mennesket ikke kan leve av brød alene. Mennesket trenger ordene som kommer ut av Guds munn.

«Den som øker sin kunnskap, øker sin smerte» (Fork 1,18).

Aldri har noen generasjon på jorden hatt slik tilgang på kunnskap og uendelige mengder med informasjon. De fleste av oss strever med oversikten.

Jo større informasjonsmengde vi utsettes for, desto større blir behovet for å beskytte seg. Det vi før måtte bestemme oss for å oppsøke, kommer oss i møte på selvlysende LCD skjermer. Uansett ligger de fleste informasjonslagrene bare et tastetrykk unna.

Etter hvert som kunnskapen øker, stiger også behovet for spisset kompetanse. Arbeidsmarkedet hardner til og presset øker. Samtidig som vi stadig forbruker mer, øker også den økonomiske byrden, særlig i de store byene.

Hvordan skal mennesket klare seg under dette åket av økende forventninger og krav til produksjon og bedre resultater?

Jesus og Moses sa at mennesket ikke kan leve av brød alene. Mennesket trenger ordene som kommer ut av Guds munn. Kunnskapen er lett tilgjengelig, men ikke alltid nødvendig eller i stand til å møte våre dypeste behov.

Åpenbaring er derimot avgjørende for at ånden skal få liv og næring. Dessuten sier Bibelen at kunnskapen gjør folk hovmodige – blåser opp. Bare kjærligheten bygger opp. Uten åpenbaring om Guds store kjærlighet i Kristus vil vi ikke kunne finne hvile og næring for våre sjeler.

----

Trykk her for å lese flere andakter :-)