Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Julen er Jesus
Del
«Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.» Mika 5,1.

Jesu fødsel er godt tidfestet. Det skjedde under den folketellingen som keiser Augustus hadde gitt ordre om. Hans fødsel var forutsagt allerede hos profet­en Mika, 750 år tidligere. «Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.» Mika 5,1.

Jesus er kommet til oss, med sannheten og som sannheten. Han er Ordet som ble menneske. Det er en stor og rik herlighet.

«Herrens herlighet skal åpenbares, alle mennesker skal se det. Dette er ordet fra Herrens munn.» Jes. 40,5. 
«Det skjedde i de dager.» Julens budskap handler om noe som virkelig skjedde. Det skjedde noe i keiserens palass, det skjedde noe i en stall, og det skjedde noe i hjertene.

På Betlehems marker jublet englene og sang. «Ære være Gud i det høyeste, i mennesker Guds velbehag!» Denne hærskare av engler hadde vist seg for en flokk gjetere, og dermed ble disse de første som fikk høre evangeliet om at Frelseren var født.

Det var et gledesbudskap, en glede som skulle bli hele folket til del. Og som en stadfestelse på at dette var sant, lød det, «I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe» Luk. 2,11.

Det skal igjen feires jul! 
Julen er Jesus!

Gledelig jul!