Illustrasjonsfoto: Annie Sprat
...
Illustrasjonsfoto: Annie Spratt/Unsplash
Jul i hjertene
Del
Da Gud tente det store julelyset rakte han ut sin hånd til frelse, fred og glede.

Det er Ordet som ble menneske som virkelig kan skape jul i våre hjerter. «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» Det lyder som et preludium, en fanfare. Det er inngangsporten til det nye livet i Gud ved troen på Jesus.

«Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds levende ord som er og blir.» 1. Peters brev 1,23. 
Og Paulus skriver i Rom. 10,8–9, «Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst». 


Dette sanne lys kom til verden og lyser for hvert menneske. 
Lyset viser seg alltid sterkere enn mørket. Det fortsetter å skinne. Mørket kan ikke slukke det. 
Da Gud tente det store julelyset rakte han ut sin hånd til frelse, fred og glede. Det finnes et lys som er tilstrekkelig og sterkt nok til å overvinne denne verdens mørke og håpløshet. Gud er full av nåde og sannhet. Uten Jesu død for våre synder kan ingen få del i Guds frelse. Ordet som ble menneske er også Ordet som ble Ånd. Og med denne Guds Ånd i hjerte og sinn blir det jul i hjertene.

«Kom, Jesus! Vær vår hyttes gjest!/Hold selv i oss din julefest!/Da skal med Davidsharpens klang,/deg takke høyt vår nyårssang.»