Illustrasjonsfoto: Yayimages.c
...
Illustrasjonsfoto: Yayimages.com
Jesus skal «stå fram»
Del
«Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet» (Job 19:25). Jesus skal «stå fram».

Dette understrekes i alle skriftene i NT. Jesus kommer. Han kommer som den siste. Ingen kommer etter ham. Og han har ingen konkurrent. Fiendene hans er plassert som skammel for hans føtter.

Han kommer for å dømme levende og døde (Apg 10:42; 17:31). Trosbekjennelsens mest rystende ord har sterk og tydelig forankring i Bibelen: «… skal derifra komme igjen for å dømme levende og døde.»

Han kommer inn på vår arena. På støvet. Han skal åpenbare seg, komme til syne. Vi får se ham som han er. Midt inn i våre frustrasjoner, sykdommer, konflikter, smerter, tårer og død kommer han. Han skal gjøre alt nytt (Åp 21:4–6). Rystende ord? Ja, men når troende er i trengsel, er dette også de mest gledelige ord.

Job så fram til dagen da gjenløseren skulle tre fram på støvet. Det var hans store lyspunkt i smertene. Slik skal det få være også for oss. Han kommer til dom. Men de som har møtt ham som gjenløseren her i tiden, vil møte ham som gjenløseren også da. Derfor sa han selv: «… rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til» (Luk 21:28).

«Vår forløsningstime kommer, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.»

Behov for mer inspirasjon?

andakt,åndelig påfyll,inspirasjon,inspirasjonskilde,andakten,egil sjaastad