Synd: Hvem har flisen, hvem ha
...
Synd: Hvem har flisen, hvem har bjelken? Illustrasjonsfoto: Foto: Hege/CC/flickr
Jeg og Jesus
Del
Flisen og bjelken er fortsatt aktuelle.

«Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?» Lukas 6,41

Vi kan lese at «kjærligheten skjuler en mengde av synder» (1.Peter 4,8). Vekkelse handler ikke om «han/henne og Jesus», eller «de og Jesus», men om «jeg og Jesus». Hvis du har et tett forhold til Jesus, hvor ditt personlige andaktsliv er hjertepulsen i kristenlivet ditt, vil du bli mindre og mindre opptatt av andre og deres feil.

«Jeg og Jesus» handler om at når jeg lever tett inntil Jesus, har jeg nok med å behage Frelseren. Hans lys vil avsløre ting i livet mitt, og jeg vil leve i en prosess av helliggjørelse. Det handler om at jeg må bli mer og mer lik min Frelser, og oppmerksom­heten mot andre og deres feil og mangler blir mindre og mindre. I stedet for harde ord, blir nå mitt liv et vitnesbyrd om Guds kjærlighet.

Mange kristne vet altfor godt hvordan en skal leve et strålende kristenliv. De har alle svarene og løsningene på hvordan enkeltkristne og menigheter skal oppleve vekkelse. De ser alle feilene hos andre, men ikke hos seg selv. Heldigvis er det ikke for sent å snu – fra «de, dem og Jesus» – 
til «jeg og Jesus».