ANDAKT: «Den som hører Jesu or
...
ANDAKT: «Den som hører Jesu ord og gjør etter dem, blir sammenlignet med en klok mann som bygger sitt hus på fjellgrunn». Foto: Fotolia
Ingen annen grunnvoll
Del
Å si ja til Jesus er å si ja til selve livet, det evige, et liv i tro og tillit til Jesus Kristus.

Når alt vårt eget blir verdiløst og faller i grus, fins det en fjellgrunn, et fotfeste, og en trygg grunnvoll som aldri svikter. Klippegrunnen er Jesus Kristus og hans fullkomne frelsesverk.

Den som hører Jesu ord og gjør etter dem, blir sammenlignet med en klok mann som bygger sitt hus på fjellgrunn. «Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.» I. Kor. 3,11.

Det er viktig å stå for noe, ha en overbevisning om at en har trygg grunn under føttene. Vi må frimodig tørre å stå for det vi tror på og vil leve for. Fristelsen til sløvhet og likegyldighet i kristenlivet er til tider et problem for mange. Å si ja til Jesus er å si ja til selve livet, det evige, et liv i tro og tillit til Jesus Kristus, til et liv i glede og fred med Gud i en god samvittighet. Det dreier seg jo om et personlig forhold til Jesus.