Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Hva er lykke?
Del
«Herre, hva er lykke? Blott å eie deg.»

De fleste er opptatt av lykke og at livet skal lykkes. Heldigvis er ikke alle opptatt av rikdom og suksess. Men de fleste ønsker å oppnå et godt liv, fylt av glede og tilfredshet. Men svært ofte er det ting som vil ødelegge og hindre opplevelsen av dette. Når Guds ord beskriver dette, så taler den ofte om synden som skiller oss fra Gud.

David skildrer sin livssituasjon i Salme 32. «For dag og natt lå din hånd tungt på mig, min livssaft svant som ved sommerens tørke. Sela. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld, jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld.» 


Han hadde levd i synd med Batseba. Dette plaget ham i ettertid. Men han tiet om det som hadde skjedd, og han kjente det som om livskraften ble borte. Han formelig tærte bort. Dette måtte derfor fram i lyset, og han blir minnet om hva som måtte skje i forholdet til Gud.

Han bekjenner sin synd og ber om Guds tilgivelse: «Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg din Hellige Ånd. Gjør meg ren og fri fra skyld, og rens meg fra min synd.» Salme 51.

Troen på Guds frelse i Jesus gir mer enn hva menneskelig lykke kan gi. Den gir salighet, fullkommen glede og lykke. Det viktigste er at vi alltid lever i «­tilgivelsens rike».

«Herre, hva er lykke? Blott å eie deg.»