Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Husk brukerveiledningen!
Del
«Vokt deg så du ikke glemmer Herren din Gud og forsømmer å holde budene, lovene og forskriftene hans som jeg pålegger deg i dag» (5 Mos 8,11).

Jøder og arabere regnes som «lovens folk». Både jødedom og islam er bygget opp av påbud formidlet gjennom påstått åpenbaring. De fem søylene i islam og de ti budene i jødedommen er enkle å forstå. Kristendommen er krevende fordi den både inneholder et primærbudskap om nåde, samtidig som Kristus aldri tok avstand fra lovens krav.

Den moderne, vestlige verden fremstår som en slags videreutvikling av kristendommens frigjørende budskap. Men man fjerner seg fra lovens kjerne ved å hevde at troen på Gud bare gjelder i det private rom. Selv om troen er en personlig sak, så er ikke offentligheten nøytral. I jødedom og islam har Gud noe å gjøre med det meste. Loven er Guds vesen, hans ansikt og vilje.

Nåden og troen faller hvis loven ikke lenger er relevant. Å glemme hva Gud krever av oss gjør oss sekulære. Fornekter vi Guds bud mister vi samtidig kontakten med virkeligheten i oss selv. For samvittigheten og relasjonen til Gud og vår neste ble utformet med loven som premiss. Han som skapte oss, programmerte også funksjonene som alt liv styres etter. Instruksjonsboka følger alltid med når gode produkter sendes ut på markedet.