ILLUSTRASJONSFOTO: Den hellige
...
ILLUSTRASJONSFOTO: Den hellige gravs kirke i Jerusalem. Foto: Fotolia.com
Han tok våre byrder
Del
«Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred.»

Vi har nylig feiret påske når dette skrives, og jeg måtte igjen stanset opp for Trygve Bjerkrheims «Takk at du tok mine byrder!»

En takkebønn som munner ut i glede og frigjøring, og som jeg føler skaper livsfornyelse, oppmuntring og mot. Tenk at jeg skal få lov til å være et Guds barn av bare nåde!

Om tilblivelsen forteller Bjerkrheim at han hørte radioandakt av presten Georg Johnsen. Teksten var fra Jesaja 53, «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred.»

«Like etter gjekk eg nedover Sinsenbakken på veg til til Utsyn`s kontor. Tankane fra morgonandakten levde i meg, og vart forma i tre små vers».

Sangen som munner ut i et: «Eg er fri!» synges av mange, unge og eldre. Jeg er fri til å leve i Guds herlige frihet og fri til å tjene Ham i glede og takknemlighet. Det kan og bør få konsekvenser for oss alle.