Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Høyt elsket
Del
«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.

Det er engelen Gabriel som snakker til Daniel i Babylon. Daniel hadde begynt å be for sitt folk, at de skulle få vende tilbake til landet sitt.

Legg merke til begrunnelsen Gabriel har for at han kom. Det står ikke at han kom fordi Daniel var en høy embetsmann i Babylon. Eller fordi Daniel kom til å bli en kjendis i Bibelen.

Gabriel kom med ordet fordi Daniel var høyt elsket. Bønnesvar kan vente på seg. Men din jobb er likevel å fortsette å tro at du er høyt elsket. Gud endrer seg ikke. Om vi ikke forstår ham, skal vi forsette å ta Ham på ordet for hans kjærlighet.

Bibelen taler om grunner for at bønner hindres. Men det endrer ikke på grunnen for Guds svar, at vi er høyt elsket.

Begrunner vi vår tro på bønnesvar i noe annet, ender vi fort i hvem Gud ikke er. Denne Guds kjærlighet er ikke veik eller unnskyldende. Den er gitt gjennom Jesu dyrkjøpte død for oss på korset, da vi ennå ikke tenkte på Ham. (Rom 5:8)

Jesus sier det enkelt: «Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham!» (Luk 11:13)