ILLUSTRASJONSFOTO: fotolia.com
ILLUSTRASJONSFOTO: fotolia.com
Guds velgjerninger
Del
«Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Ef. 5.

Å leve i et moderne velferdssamfunn fører med seg mange farer og fristelser. Det heter jo at «det skal god rygg til å bære gode dager.»

Sløvhet og likegyldighet som skyldes at en føler at en får det meste uten anstrengelse og på alle måter har det så altfor godt, kan ødelegge et sant og rett gudsforhold. Vi må ikke glemme at den egentlige grunn til at vi har det så godt ikke ligger i oss selv, men i Guds barmhjertighet og velgjerninger.

Vi må heller ikke glemme at sjelen trenger næring for å styrke troslivet, og at vi i alle ting er avhengig av Guds nåde og at han får lede oss med sin kraft og velsignelse hver eneste dag.

Paulus har noen formanende og oppmuntrende ord om forholdet til Gud og troen på Jesus, «Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det: «Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Ef. 5.