Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Gud er både god og streng
Del
For Herren er en Gud som tilgir, du er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn.

«Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hugget av» (Rom 11,22).

Dersom du hadde en litt streng, men likevel rettferdig lærer på skolen, så var du kanskje fornøyd? Læreren holdt i hvert fall ro og orden i klasserommet, og alle lærte noe.

Det er en grunnleggende tanke i Bibelen at Gud er god. Guds godhet og omsorg for det skapte ligger bak alle hans handlinger. Likevel lader Paulus spenningen når han trekker fram at Gud også er streng.

I dette spenningsfeltet mellom Guds godhet og strenghet er det evangeliet finner sin plass. Der hvor Gud etter all menneskelig rimelighet skulle ha straffet sine betrodde undersåtter velger han sin godhet først. For Herren er «en Gud som tilgir, du er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn» sier munnskjenken Nehemja i sitt niende kapittel. Så Gud prioriterer ikke vrede, men godhet. Likevel må ondskapen straffes til slutt hvis han skal oppfylle sin rolle som jordens rettferdige dommer. Men vreden hans kommer sent.

Så gjelder det altså å holde fast
på hans godhet. Når riket kommer,
vil syndens makt bli brutt. Evangeliet om riket avgjør alle tvistemål om skyldfordeling og skam.

-----

Trykk her for å lese flere andakter :-)