Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Gjennom Jesus
Del
Disippelen Filip sier til Jesus: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?»

Det er mange sider av dette. Men en av dem, er at Jesus var på vei til å dø på et kors for Filip. Det var Guds hjerte for Filip, og for oss, at Jesus skulle ta våre byrder.

I lignelsen om gjeteren og sauene, sier Jesus: «Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykt­er fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.»

Det er mange sider av hvorfor sauene kjenner stemmen til gjeteren. Men en av de viktigste finner vi videre i lignelsen: «Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.» Slik kan du kjenne igjen stemmen hans. Ved at du vet at han gav livet sitt for deg.

I Romerbrevet 5 skriver Paulus: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Slik viser han altså sin kjærlighet til deg, her og nå. At mens du ennå ikke hadde tanke på Gud, har Kristus allerede dødd for deg.

Skal du bli kjent med Gud, skal du fortsette å kjenne ham, så tror jeg ikke på noen bedre måte, enn gjennom det Jesus gjorde.

Her finner du flere andakter