Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Frukt som varer
Del
«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22-23).

Det er lett å forstå at glede, fred og kjærlighet er frukter som Ånden gir. Men hva med selvbeherskelse? Noen oversettelser bruker ordet selvkontroll, andre selvtukt.

Det handler uansett om ikke å tvinge igjennom egne preferanser, begjær eller ønsker, men om å velge avholdenhet og la hensynet til andre gå først.

Men noen mennesker vil heller kontrollere andre enn å ta kampen opp med seg selv. Et menneske med selvbeherskelse setter andre fri. Det krever ingen gjenytelser av sine medmennesker og har nok med å håndtere egne følelser og tanker.

Ufrihet skaper behov for kontroll over andre. Deres frihet, behov og preferanser blir en trussel for slike som selv ikke behersker egne liv. I lederroller blir de avslørt. Konfrontert med situasjoner hvor de ikke mestrer seg selv søker de resultater gjennom å kontrollere andre.

Noen hevder at kjærligheten er selve frukten og at de åtte andre bare er varianter av Åndens frukt. Uansett forstår vi at den som lever ut ifra Ånden ikke rammes av lovens krav. De oppfyller den. La oss bare minne om at det ikke er snakk om prestasjoner, men relasjoner . Bare i relasjonen med Gud kan det oppstå frukter som varer.