Illustrasjonsfoto: Ching Ching
...
Illustrasjonsfoto: Ching Ching Tsui/CC/Flickr
Frihet!
Del
I Galaterne 5,1 står det: Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.

Tenk, at vi er blitt født inn i dette lands frihet, vi skal ikke kjempe mot tyskerne, det var det noen andre som gjorde!

Tenk, at vi er blitt født inn i en åndelig frihet, vi skal ikke kjempe mot djevler og demoner, det var det en annen som gjorde!

I Galaterne 5,1 står det: Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.

Er det noe slaveåk vi kan komme under igjen? Ja, det skal være visst; Du skal, du må, du burde!  I friheten Jesus kjøpte til oss handler det aldri om hva vi skal prestere, men hva vi skal ta imot.