Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Fred
Del
«Må fredens Herre selv gi dere fred, alltid og på alle måter.» 2. Tess. 3,16.

Er det mulig? Det må først av alt være fred med Gud i en god samvittighet, ved syndenes ­forlatelse i Jesu Kristus. Det skaper hjertefred.

Det er altså om å gjøre å eie denne fred. Paulus er også ­opptatt av Åndens frukter. Han skriver at det er «kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse». Gal. 5,22. Hvordan er det å se seg i et slikt speil?

Det er ønskelig at en levende forbindelse med Jesus må skape slike frukter. Det finnes vel ikke noe menneske som for alvor ønsker å gå med ufred i sitt indre, tynget av en vond samvittighet, kjenne angst og uro jage seg. Guds fred vil skape orden i livet. Ved syndefallet kom alt i uorden. Gud grep inn og gjorde det igjen mulig å få del i Guds fred.

Den fred som Jesus gir, er fred med Gud. Når vi snakker om fred er vi ofte opptatt av våre egne følelser, om vi føler det fredelig. Den freden Jesus taler om og gir, er mye mer enn en flyktig følelse. 
Guds tilgivelse og fred er fullkommen. Verdens fred er en følelse. Jesu fred er en virkelighet.

«Må han, fredens Gud, hellige­ dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kaller dere, er trofast; han skal gjøre det.» 1.Tess. 5.