Illustrasjonsfoto: Silent Shot
...
Illustrasjonsfoto: Silent Shot/CC/Flickr
Forlat oss vår skyld
Del
Også våre liv må stemmes. Derfor har Jesus lært oss å be: «Forlat oss vår skyld…» som en del av Fadervår.

En gitar, som andre musikkinstrumenter, må stemmes. Noen gitarer holder nok bedre på stemmingen enn andre, men det er så mange faktorer som virker inn, temperaturvariasjoner og bruk er noen av dem. Daglig stemming er å anbefale.

Også våre liv må stemmes. Derfor har Jesus lært oss å be: «Forlat oss vår skyld…» som en del av Fadervår. Det betyr ikke at du faller ut av frelsen om du ikke gjør det hver dag. Frelsen er grunnet på Golgataverket.

Har du tatt imot Jesus er du fremdeles en synder, men en frelst synder, uten fordømmelse, lyteløs og rein for Gud til enhver tid.

Men vi skal hver dag få komme fram for Gud og «vaske våre føtter» og minnes Hans storverk.

Når vi ber denne bønnen daglig og bekjenner sannheten om oss selv: at selv våre beste motiver er smittet av synd og at det ikke bare handler om enkeltsynder, men hele vårt syndeforderv, så ser vi også hver dag hvor avhengig vi er av Guds nåde.

Samtidig skal vi bli minnet om at om vi er store syndere, er Han en enda større Frelser, og at når vi bekjenner våre synder er Han trofast og rettferdig så han tilgir oss vår synd og renser oss fra all urettferdighet.

Da bryter det også fram en takk til Ham som sparte Abraham fra å ofre egen sønn, men som ikke sparte sin egen Sønn, når det gjaldt vår frelse.