Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Forholdet til Jesus?
Del
«Jesus meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for din fot. At du meg evig skal eie, jeg er jo kjøpt med ditt blod.»

Det høye råd, som bestod av 71 menn, var samlet for å bestemme seg for hva de skulle gjøre med Jesus. De var bekymret.

«Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham.» Joh. 11,47–48.

«Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Vers 50. Og det endte slik, «Fra denne dagen la de planer om å drepe ham», vers 53.

Uten å vite det taler Kaifas profetiske ord. På tross av motstanden mot Jesus, viser han betydningen av Jesu død. Rådet fra Kaifas ble fulgt.

Det var skolerte og velutdannede mennesker, ja til og med skriftlærde som fryktet at sannheten skulle komme for en dag. Det passet ikke inn i deres planer. De fryktet at deres menneskelige fornuft og holdninger måtte melde pass for sannheten.

Guds frelse var nøye planlagt fra evighet av. I Jesus Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. Ef. 1,4.

Hva gjør vi med Jesus? I dag dreier det seg om oss og vårt forhold til Jesus. Hvordan stiller vi oss? Det kan være nødvendig å gi sin tilslutning til sangerens ord, «Jesus meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for din fot. At du meg evig skal eie, jeg er jo kjøpt med ditt blod».

Her finner du flere andakter