Illustrasjonsbilde: Fotolia
Illustrasjonsbilde: Fotolia
Forbilde i renhet
Del
«Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.»

Det er ikke alltid lett å være ung. Ungdomstiden byr på mange utfordringer, fristelser og krav. Det er mange skjær i sjøen.

Mange bruker ungdomstiden ufornuftig og galt. Noen gjør som singaleserne om våren. Når palmene blomstrer plukker de blomsterklasene, pynter husene med dem og fester i tre dager.

Senere under palmehøsten, sulter de. Det ble ingen moden frukt. I vårens festrus hadde de ødelagt høstens frukt. Paulus er opptatt av de unges liv og ferd.

«Legg ungdommens begjær bak deg og jag etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred, sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte.» 2. Tim. 2,22.

Og i 1. Tim. 4,10–12 sier han tydelig og sterkt, «Vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, men først og fremst de troendes. Dette skal du pålegge og lære. La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet».

Timoteus var en nær medarbeider av Paulus, og var ung i forhold til ham.

Tema i Tim.brev er liv og lære i menigheten. Paulus gir råd om hvordan man skal opptre som ledere og ferdes rett for Gud.

«Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.» Salme 119,9.

Vær et forbilde i kjærlighet og renhet!