Foto: Fotolia.com
For å tjene og gi
Del
I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.

Jesus oppsummerte sin gjerning i ordene «Tjene og gi!» Der har de fleste av oss mer å gå på.

Tjene-begrepet er sterkt knyttet til penger og fortjeneste. Men det har også en annen og langt dypere mening. Det handler om å gi av oss selv, vår tid og våre krefter. Til gavn for våre medmennesker, og til ære for vår Herre og Mester.

En av livets største utfordringer er å gjøre det som virkelig betyr noe. Et liv der alt går an, er et liv der ingenting fungerer. Uviktige ting stjeler alt for mye av vår tid, og vi ender opp med en feilaktig prioritering. Ved å søke Guds rike først, faller også mye av det andre på plass.

Sann storhet gir seg utslag i tjeneste. Ordet tjener har sin rot i diakonos, som er å skynde seg. I motsetning til å være treg og tenke at «dette kan andre ta seg av». Jesus har gitt alt og gjort alt for vår skyld.

De gangene det oppsto uenighet i disippelflokken, var det storhetstanker som lå bak. På ekte menneskelig vis ønsket de seg visse privilegier, etter å ha forsaket mange jordiske goder for å følge Mesteren.

I det ene tilfelle forsøkte en velmenende mor å legge inn et godt ord for guttene sine, Jakob og Johannes, at de måtte få sitte ved Jesu side i hans rike.

Men Jesus måtte avslå: «Dere vet ikke hva dere ber om.» Utfallet ble at Jesus kalte disiplene sammen til et lite «krisemøte» og minnet dem om sitt oppdrag. Han var ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge for mange.

Til og med like etter at nattverden var innstiftet og Getsemane og Golgata nærmet seg, oppsto det en strid mellom disiplene om hvem som skulle gjelde for å være den største, forteller Lukas. Men de fikk snart ganske etter­trykkelig erfare sin egen svakhet.

Paulus frisker opp vår hukommelse: «For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.» Han ga seg selv som løsepenge for oss alle. «Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død.»

«Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.» Alt gjorde han for vår skyld.

Spørsmålet melder seg hos noen og hver: Hva lever vi for? Hvilke verdier betyr mest?

Noen er på jakt etter en menighet som kan «møte mine behov og velsigne meg». Tenk om vi alle kunne be: «Herre, vis meg et sted der jeg kan tjene og være til velsignelse.» Da dreier det seg ikke lenger om hvem som kan imøtekomme mine behov, men hvilke behov andre har? Komfort-sonen er for alle som avskyr utfordringer.

Hudson Taylor, grunnlegger av Kina Innlandsmisjon, forteller: «Jeg pleide å be Gud om å hjelpe meg. Så spurte jeg om jeg kunne hjelpe ham. Til slutt endte jeg opp med å be ham gjøre sitt arbeid gjennom meg.»

Det å tjene er det høyeste av alle kall. «Og den som tjener, skal tjene med den styrke som Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus», sier Peter. Det forlanges ikke det urimelige av oss, vi skal tjene ut fra den styrke Herren gir. Det gjør at Gud i ett og alt blir æret, ikke i ett og annet.

Alle menigheter er avhengig av mye tjener­sinn. Herren kaller, leder og utruster til tjeneste. Slik er det også i dag, både heltids­arbeidere og fritidsarbeidere.

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.

Som 17-åring sto jeg overfor spørsmålet om hva jeg skulle satse på videre. Heldigvis hadde jeg lært at vi mennesker gjør klokt i å ta Gud med på råd både i forhold til livssyn, yrke og ektefelle. Det førte til en periode som omreisende evangelist. Til jeg ble styrt inn i oppgaver der jeg kunne formidle budskapet både muntlig og skriftlig. En velsignet tjeneste som har vart i 60 år.

I en kartlegging ble folk over 90 år spurt: «Hvis du skulle leve livet ditt om igjen, hva ville du gjort annerledes?»

Tre svar gikk igjen:

A. Jeg ville brukt mer tid sammen med min familie og mine venner.

B. Jeg ville ha våget mer.

C. Jeg ville ha viet meg mer til det som består etter at jeg er borte.

Hvis du ønsker å bli tilfreds, tenk ikke først og fremst på hvordan du skal investere pengene dine, men hvordan du kan investere livet ditt. Begeistring over en ny bil eller en lønnsøkning forsvinner snart. Det er langt bedre å fokusere på det Gud har gitt og telle velsignelsene!

Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener, og den som vil være den fremste blant dere, skal være de andres trell. Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.

Matt. 20,26–28

Her finner du flere andakter