Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Følge strømmen?
Del
«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.

De fleste stilles nesten daglig overfor vanskelige spørsmål og avgjørelser. Vi lever i et samfunn og i en virkelighet som krever mye av oss dersom vi skal makte å holde stø kurs.

Det skal både mot og karakter til ikke å vike fra det en er overbevist om er det rette. Vi stilles på valg. I mange situasjoner og forhold vil det kreve et klart ja eller nei. Men ofte viker en unna og velger den enkleste vei, tror en, og følger med strømmen.

Presset utenfra og det «flertallet» mener avgjør ofte holdninger og beslutninger. Mange lar seg ureflektert drive med. Det er farlig. Det er ikke få som i ettertid angrer sine valg. Vi bør våge å stå for noe og ta våre egne valg.

«Elia trådte fram for hele folket og sa: «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så følg ham; og er Baal Gud, så følg ham!» «Men folket svarte ham ikke et ord.» 1. Kongebok 18,21.

Elia var den eneste som var blitt igjen av Guds profeter i en ugudelig tid hvor folket hadde henfalt til å dyrke gudebilder.

Vi må la Guds ord påvirke oss og lære oss om veien vi skal gå. Det er lett å forville seg inn på håpløse veier, men det går an å finne tilbake til rett spor.

Guds ord bør være kraftkilden og lyskasteren for den som vil finne vei og retning. «Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.