Illustrasjonsfoto: fotolia.com
Illustrasjonsfoto: fotolia.com
Følge Jesus
Del
Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.

Tro er å følge Jesus og leve etter hans kall og vilje. Tro er å tjene, fordi han tjente oss først. Tro er å åpne sitt hjerte og sinn og vie livet sitt for Jesus. Tro er å formidle til den håpløse at det finnes et håp som heter Jesus og at hans kjærlighet gjelder alle.

Tro er å eie en dyp visshet om å være uverdige tjenere, som ikke er opptatt av fortjeneste og lønn, men som gjør det vi er skyldige å gjøre. Vi er uverdige, men Jesus er verd vår tro, vårt håp, vårt liv, vår kjærlighet og vår uforbeholdne tjeneste.

Paulus var alltid opptatt av den forpliktende tjenerrollen. «Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.» 1. Kor. 15,10.

Det hadde snødd mye, og gatene var enda ikke ryddet. En mann var på vei nedover fortauet til en butikk. Plutselig hørte han en stemme bak seg som sa, «Far, jeg går i fotsporene dine». Den lille gutten hadde fulgt etter faren sin, og han forsøkte å gå i sporene hans. Da far så hva gutten hans prøvde å gjøre, tok han mindre skritt. Gutten ble etter hvert trett av å gå slik, og faren bar ham den siste del av veien. Barn prøver ofte å gjøre slik som foreldrene gjør. Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor. Gjøre det som Jesus vil. Det taler Bibelen mye om.