Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Eiendomsrett og bruksrett
Del
«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Autoritet inn e bærer både rettigheter og ansvar. Og innflytelse er noe langt mer enn posisjon. Dersom lederen tar sitt ansvar på alvor, vil tilliten og innflytelsen vokse. Autoritet kan defineres som «rett til å utøve makt».

En politiker vil naturlig nok søke en slik posisjon, men i familien eller i kristen tjeneste er det ikke slik maktrolle en leder bør søke. Poenget er ikke å få vår vilje, men at Guds vilje skjer til Rikets og fellesskapets beste.

Større autoritet er derfor noe vi ikke bør jage etter, men heller akseptere og respektere den plassen Gud har gitt oss selv og andre i vårt nettverk. Jo større rettigheter, desto større ansvar. Gud har aldri gitt fra seg eiendomsretten selv om han delegerte bruksretten. Et dårlig forvalterskap av rettigheter og ansvar vil ikke bli godtatt på sikt.

Gud vil holde regnskap med alle han gav bruksrett over eget og andres liv. Han er opphavsmann og rettighetshaver til alt det skapte. Hva gjorde vi egentlig med de mulighetene han gav oss?

Så i stedet for å kritisere andre bør vi sørge for godt lederskap i eget liv. Dette er det første og viktigste området Gud betrodde oss ansvaret for.