Illustrasjonsbilde: fotolia.co
...
Illustrasjonsbilde: fotolia.com
Dypere
Del
Det sies at vi lever i et samfunn friere enn noen gang. Og at problemet heller er for mange valgmuligheter enn for få. Men det er kanskje ikke hele bildet.

Hva med de sosiale reglene for hvordan vi innretter livene våre? Kan jeg påstå at de er nokså trange, også i vår tid?

Når alle er enige, når alt gjøres riktig, og akkurat passe, er det alltid noen som bryter ut. Ikke fordi de ikke kan tåle normalen, noe mer ligger bak.

Gjennom hele kirkehistorien har personer og bevegelser brutt med samtidens forventninger i hvordan de har etterfulgt Jesus. Mange mente at det var unødvendig og ekstremt. Men i ettertid er det lettere å se at disse bevegelsene brakte fornyelse, vekkelse, forankring, og fordypning.

Du opplever kanskje trangen til å bore dypere, tenke lengre, handle tydeligere, forkynne klarere. Stillheten må bli større, eller det må ropes høyere. Kanskje det får konsekvenser som andre ikke forstår. Men tenk om du gjør det på vegne av flere?

Ikke hold igjen. Ikke skam deg over trangen til å gå lengre og dypere. Du vil finne noen som forstår. Ikke hold tilbake andre heller, veiled isteden. For det er normalt i Guds rike at slikt skjer. Det står en person bak, som kaller og griper.

 

Hei :) Her er dagens andakt!

Publisert av Dagen   23. april 2018