Illustrasjonsbilde: Stuart Ric
...
Illustrasjonsbilde: Foto: Stuart Richards/CC/Flickr
Du er du og du duger
Del
Er det noe djevelen ønsker, så er det å så tvil om vår identitet.

«Er du Guds sønn?» Matt 4,6a

Er det noe djevelen ønsker, så er det å så tvil om vår identitet.­ ­Jesus ble ført ut i ørkenen, hvor djevelen sier: «Er du Guds sønn?»

Hvis du er frimodig og vil leve for Jesus må du regne med å møte motstand. Janteloven vil slå inn: «Du må ikke tro du er noe, duger til noe og at noen bryr seg om deg.» Du tenker: Kan virkelig Gud bruke «lille» meg?

Du tror du må bekjenne dine skrøpeligheter for ikke å bli stolt. Men det å fokusere på egen skrøpelighet er like ille som å være fokusert på egne prestasjoner. Janteloven hjelper deg til å bli selvfokusert. Mange kristne som Gud har kalt til en mektig og spennende tjeneste, fokuserer mer på sin egen skrøpelighet – enn Guds storhet.

Vi trenger å bli mer bevist på Jesus i oss, og Guds allmakt, som vil bryte jantelovens makt over våre liv. I Efeserbrevet kan vi lese: «Han virker i oss med sin kraft...» (3,20).

Det burde formuleres et forslag til Jesu Kristi anti-jantelov, og den kunne være: «Du er elsket og verdifull for Gud, du har fått alt du trenger for å tjene Herren, evnene dine er helt unike og du er verdt like mye som alle andre. Og Jesus vil dyktiggjøre deg!»