Illustrasjonsfoto: Yayimages.c
...
Illustrasjonsfoto: Yayimages.com
Den ondes brennende piler
Del
«Grip framfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med» 
(Ef 6:16). 


Djevelen er en listig fiende. Hans høyeste ønske er å nedkjempe alle Jesu venner, for han er Jesu motstander. Bibelen omtaler noen av hans «brennende piler».

Den ene er fryktens pil. Den kan ramme hardt, især der folk har vært bundet av åndetro og hedenskap. De frykter mørkets makter og er redd deres motreaksjon. Pilspissen har en lammende gift i seg.

En annen pil er anklagens pil. Med den rammer Djevelen våre ømmeste punkt: minnene om konkrete synder. 
Paulus henviser oss til troens skjold. I troen bekjenner vi at Jesus er sterkere enn Satan.

Gud selv «satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende» (Ef 1:20–21). 


Dette er motgift mot Satans giftige piler! Jesus er den suverene. Ingen makt er ham overlegen. Han vil være meg helt nær, han som samtidig har den høyeste posisjon i den usynlige verden. Han er også den som har tilgitt meg synden.

Satan har ingen makt til å rokke ved det. Om han prøver seg, får jeg bruke «troens skjold» og vise til frelseren. 


«Om verden full av djevler var som ville oss oppsluke, 
vi frykter ei, vi med oss har den som Guds sverd kan bruke.»

Behov for mer inspirasjon?

andakt,inspirasjon,inspirasjonskilde,åndelig påfyll,egil sjaastad