FEMTI: – Pinse betyr «den femt
...
FEMTI: – Pinse betyr «den femtiende» og handler om det som skjer femti dager etter påske: Den Hellige Ånd utøses. Mennesker kommer til tro på Jesus. Liv blir forvandlet!, skriver Dag Martin Østevold. Foto: Fotolia
Da pinsefestens dag kom…
Del
Ånden gir fortsatt Sentrifugalkraft. «Fra Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ender» skulle ordet om Jesus bli delt. Også helt her i nord har det kommet!

De norske helligdagene er fortsatt knyttet til kjernen i den kristne troen. Jul kjenner vi godt til. Jesus ble født. Påsken vet vi vel også hva handler om. Jesus døde og oppstod. Kristi himmelfartsdag? Ja, det ligger vel i navnet… Men Pinse? Hva er det? Kanskje er det den minst kjente av våre høytider.

Pinse betyr «den femtiende» og handler om det som skjer femti dager etter påske: Den Hellige Ånd utøses. Mennesker kommer til tro på Jesus. Liv blir forvandlet!

Pinsen ble opprinnelig av jøder kalt for ukenes høytid. Det var en fest for korninnhøstningen; det var en av de tre uke-lange festhøytider som ble feiret i Israel på Herrens ord. Slik var festen dypt profetisk. Ikke markens grøde skulle innhøstes. Men noe større: mennesker skulle høstes inn. I Guds rike!

Pinsefesten skulle etter Lovens bud avholdes på det sted der helligdommen til enhver tid stod. Det var grunnen til at de var i Den store Konges by, Jerusalem. Alle jødiske menn hadde frammøteplikt. Tusener av menn var derfor samlet ved tempelplassen i Jerusalem.

Levittenes sangkor hadde sikkert sunget mektig ved templets morgengudstjeneste. Prestene hadde løftet hendene og svingt svingeofferet og båret frem gaver av førstegrødens brød. Antakelig var de rundt 120 samlet like i etterkant av dette.

Selv om disiplene var delvis forberedt, skjedde det plutselig. Faderens løfte ble med ett utøst! Denne gang ganske dramatisk. Mens de satt skjedde det. Som ut av intet mens de var samlet til bønn. Gud må ha kjentes mer virkelig og kanskje mer skremmende og mektig enn noen gang før.

Var det virkelig nødvendig av Gud å innføre slik dramatikk? Gud gjør hva Han vil og kommer slik det behager Ham. På pinsedag skjedde det slik det behaget Faderen. «Vinden blåser dit den vil, du hører den suse, men vet ikke hvor den kommer fra. Slik er det med hver den som er født av Gud», hadde Jesus sagt en gang.

Den Hellige Ånd er kraftens Ånd. Denne ekstraordinære kraften var for en dyp hensikt: Misjon. Innhøstning! Det må ha vært et særdeles underlig skue!

Legg merke til effekten: Jøder som feiret pinsen strømmet til dette stedet, antakeligvis i tusentall da de hørte lyden av stormvær. Åndens inspirasjon gav Jesu venner å forkynte Guds ord på alle slags fremmede språk som de gudfryktige jødene hadde.

De som ikke kunne språket og andre som var merkelig uberørt, spottet og påstod at apostlene hadde drukket vin på formiddagen – mens andre spurte: «Hva er dette?» Ja, slik er det ofte når Ånden kommer på uvante og direkte måter og den korsfestedes oppstandelsesseier blir forkynt. Noen tar imot, andre spotter og mange undrer seg.

De fikk et budskap og et nytt språk så flere kunne høre og ta imot det budskapet som gjelder hvert menneske på jorden. Tungetalen var et mektig vitnesbyrd om pinsens profetiske budskap.

For til folk av alle tungemål i hele verden vil den språkmektige Gud fortelle de gode nyhetene: Messias døde. Men Messias er virkelig oppreist fra de døde av Gud. Han lever i dag!

Og mennesker kom virkelig til tro. 3000 den dagen. Hvilken innhøstning for Jesus Messias! Og mange av de fremmede i Jerusalem som hadde hørt Peters ord, tok med seg evangeliet hjem til sitt hjemland.

De også hadde fått den samme pasjon fra Den Hellige Ånd til å dele Jesus med andre. Borte var forlegenhet og fornektelse både hos Peter og de som tok imot. Peters pinsepreken viser hvordan han levde i pinsefestens dypeste innhold: Være høstarbeider og ha kraft til å være et vitne for Jesus.

Ånden gir fortsatt Sentrifugalkraft. «Fra Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ender» skulle ordet om Jesus bli delt. Også helt her i nord har det kommet!

«Når Talsmannen kommer, Han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal Han vitne om meg», sa Jesus.

Er det ikke slik den Hellige Ånd vil virke i ditt og mitt liv? Vil Han ikke fortelle om Jesus for oss så hjertene blir varme for Ham? Vil Han ikke skape troens ild og hjelpe oss også med å dele Jesus med andre på en forståelig måte?

«Faderens løfte» gjør slik som profetene hadde lovet: «et nytt hjerte og en ny ånd gir jeg dere inne i dere» som gjorde at folk med glede kunne si: «Se, her er jeg, Gud, for å gjøre din vilje er min lyst.»

Hvilken frimodig og glad tro! Jesustroens gave er fortsatt Pinsens mektigste kjennetegn og mål! Har du den? Har pinsens budskap nådd deg? Har dens effekt varmet ditt hjerte for andre frelse? La oss be om den, og vi skal stadig få den.

«Og Da pinsefestens dag var kommet var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer frem og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg ved på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd. Og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.»

Apg 2:1–4