Illustrasjonsfoto: Angela Xu/C
...
Illustrasjonsfoto: Angela Xu/CC/Flickr
Be
Del
«Mye regn gir økt skredfare. Mye bønn gir ‹fare› for vekkelse.»

Jeg tror trygt vi kan si at dette er en sannhet. I alle vekkelsene jeg har opplevd, hørt og lest om, har det alltid ligget bønn bak.

Så la oss be. Be for deg selv og dine kjære, dine naboer, bygden eller byen din, skoler, høyskoler, arbeidsplasser, storting og regjering og kongen og hans hus.

Be også for misjonen. For alle som forkynner et sant og rett evangelium, som vitner for venner, på gaten, for sin familie, som vitner gjennom sms-er, facebook, twitter, instagram og andre sosiale medium eller nettsider. Be for møter, møteuker, bibelgrupper, kristne brevkurs, evangelisering gjennom, radio, TV, litteratur, film, musikk og andre uttrykksformer.

Be for evangeliske aksjoner, satelittevangelisering og pionermisjonærer som våger seg ut i områder der ingen tidligere har hørt om Jesus. Be om at de som forkynner må tale som Guds Ord.

Be om at vi som er Guds folk, som er kalt med Hans navn, at vi ydmyker oss, ber og søker Hans ansikt – og vender oss bort fra våre onde veier.

Akan som du kan lese om i Josvas bok er et eksempel på at om det ikke blir tatt et oppgjør med ubekjent synd i våre forsamlinger, kan det hindre at vekkelsen bryter fram. Derfor ser vi gang på gang at vekkelsen begynner med oss som kaller oss kristne.