Illustrasjonsbilde: Fotolia
Illustrasjonsbilde: Fotolia
Bare i Skriften
Del
Men bare i Bibelen leste han at Ordet hadde blitt kjød! Gud var blitt menneske! Det fantes ikke noe annet sted. 

Augustin var meget belest. Han kjente Aristoteles og Cicero, nyplatonske bøker og astrolo­giske skrifter, sektbøker og mer allmenn litteratur. Etter hvert skrev han selv flere bøker.

Men Den hellige skrift var annerledes enn alle andre bøker. For å gripe dens budskap måtte han inn på ydmykelsens vei, sier han. Modellen var Mesteren selv. Han, Jesus, bøyde seg helt ned. 

Med Skriften oppslått oppdag­et Augustin noe viktig. Han fant noe helt unikt. Han leste at alle de som tok imot ham (Jesus) fikk rett til å bli Guds barn (Joh 1:12). Det fantes ikke i noen annen bok. 

Mange skrifter omtalte riktig­nok «logos» (Ordet). Men bare i Bibelen leste han at Ordet hadde blitt kjød! Gud var blitt menneske! Det fantes ikke noe annet sted. 

Og at Ordet, Jesus, fornedret seg til døden, ja, døden på korset – for så å seire – det var alle andre bøker tause om! For ikke å snakke om meningen med Kristi død: 

At han døde til fast­satt tid for ugudelige (Rom 5:6)! 

Men nå hadde Gud fått ydmyke Augustin. Derfor bød disse helt unike ordene seg fram som klip­pegrunn under føttene.   

«Det var godt for meg å bli ydmyket», heter det i Salme 119:71. På ydmykelsens vei, i møte med Bibelens budskap, lærte Augustin Guds frelsesplan å kjenne. Der, og bare der, er denåpenbart.