Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Bønnebarn
Del
«Og nå formaner jeg dere framfor alt å bære fram bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker» 1. Tim. 2.,1.

Begrepet bønnebarn er godt kjent. Og mange vet at de har vært gjenstand for forbønn. Og mange er bønnebarn uten å vite om det. Forbønnstjenesten er viktig! Og det gir frukter. Som mennesker, skapt av Gud, er vi gjenstand for Jesus forbønn. Vi er alle bønnebarn. Jesus ber for oss!

Mor til kirkefader Augustin ba for sin sønn om at han måtte søke Gud og bli omvendt. Han vandret da på veier som førte langt bort fra Gud. En biskop sa til henne: «Vær trøstig, en slik tårers og bønners sønn kan ikke gå fortapt.» Biskopen fikk rett. Kirkefader Augustin sa senere til sin mor: Jeg har dine bønner å takke for at Gud fant meg.

C. H. Spurgeon ble spurt om han hadde endret sitt syn på bønnens makt, og svarte: «Bare på den måten at min tro på bønnens makt blir sterkere for hver dag.»

Predikanten D. L. Moody talte til en forsamling av barn, og spør, «Hva er bønn?» Han hadde nok ikke ventet slik respons. Han fikk se en skog av opprakte hender. En gutt svarer:

«Bønn er tilkjennegivelse av våre ønsker for Gud, i det vi søker det som er i overensstemmelse med hans vilje, i Jesu navn, bekjenner våre synder og takker for hans nåde.» Moody smilte, synlig grepet og takknemlig.