ANDAKT: Men takk og pris: «Han
...
ANDAKT: Men takk og pris: «Han utholdt vanæren» (Hebr 12:2). Foto: Fotolia
Æret og velsignet
Del
Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.

Korset er vårt kjæreste kristne symbol. Vi kjenner takken i hjertet når vi ser korset. Vi har erfart hvordan evangeliet har malt Kristus som korsfestet for øynene våre (Gal 3,1), og vi sier med tusener gjennom historien: Ære være korset, vårt eneste håp.

Men hva er det som gjør korset så kjært? Ordet kors er på gresk stauros. En staur . Vi aner forakten og grusomheten. Det var ikke noe vakkert med korset. Jesus var «foraktet … og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet» (Jes 53:3).

Men takk og pris: « Han utholdt vanæren» (Hebr 12:2).

Apostelen Peter kaller noen ganger korset xylos . Et tre . Hvorfor? For å få fram at Jesus ikke bare utholdt vanæren. Han utholdt Guds forbannelse. Å bli hengt på et tre ville i Det gamle testamente si å være forbannet. Det skjedde med Jesus.

Men nå er vanærens symbol blitt ærens symbol. Forbannelsens tre er blitt velsignelsens tre. « Han … bar våre synder på sitt legeme opp på treet» (1Pet 2:24). Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.