Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Åpnet himmelen
Del
Ved å bli menneske åpnet Jesus himmelen for oss. Gud skapte oss alle for himmelen.

Guds ord lærer oss historien om Jesus. Han var frelserkongen som kom som et «lys for folkeslagene». I Johannes kapittel 1, lyder det, «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn».

Videre 1.Tim. 3,16: «Han ble åpenbart i menneskers skikkelse, vant sin rett i Ånden, ble sett av engler, forkynt for folkene, trodd i verden, tatt opp i herlighet.»

Det handler om at Guds Sønn ble menneske. Gud har mange ganger og på mange måter talt til oss gjennom mennesker, profeter og apostler. Og til sist taler han til oss ved selv å bli menneske. Gjennom det vil Jesus vise oss hvem Gud er. «Han er et bilde av den usynlige Gud.» Kol. 1,15.

Gud har trådt fram i lyset. Han viser seg for oss. Vi skal ikke ­lenger behøve å famle i mørke. Ved å bli menneske ble Jesus din og min stedfortreder. En som kunne handle på våre vegne i møte med Gud. Ved å bli ­menneske ville Jesus leve det livet du og jeg skulle ha levd, et syndefritt liv, men syndefallet ødela alle mulighetene. Ved å bli menneske åpnet Jesus himmelen for oss. Gud skapte oss alle for himmel­en. Jesus kom for å åpne den stengte himmelporten.