ANDAKT: «Det er nok mange som
...
ANDAKT: «Det er nok mange som lever i troen på at det skal ordne seg en dag. At Gud vil finne oss verdige til himmelen. Guds ord sier at eneste vei dit går om Jesus og hans frelsesverk», skriver Ivar Gjerdi. Foto: Fotolia
«Prøv meg»
Del
«Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei. Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei!», Salme 139.

Daglig blir troen vår prøvd gjennom det livet vi lever. Vi har mye å lære av de første kristne. «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene», Apg. 2,42. De samme midler står også til vår disposisjon.

Jesus bruker talende billedspråk og lignelser, med sterke kontraster, for å sette forholdet til evigheten i det rette perspektiv. Det er spørsmål om liv eller død, frelse eller fortapelse, innenfor eller utenfor. Det finnes ingen gylden middelvei eller nøytralitetssone. Det er nok mange som lever i troen på at det skal ordne seg en dag. At Gud vil finne oss verdige til himmelen. Guds ord sier at eneste vei dit går om Jesus og hans frelsesverk.

Vi blir også minnet om at livet må leves som om hver dag er den siste. Det må leves i tråd med sangerens budskap, 
«Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet, hver dag er på ny en nåde som stiger fra himmelen ned. 
Hver dag er igjen et ansvar, et nytt og et hellig krav. Hver aften står hvite stjerner og spør deg hva du gav. 
Hver aften står hvite stjerner og blinker i himmeriks by. Hver morgen går Gud over landet og vekker din vilje på ny», M. Nielsen.

«Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei. Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei!», Salme 139.