Illustrasjon: Yayimages
Illustrasjon: Yayimages
«For at dere skal tro»
Del
Hensikten når Johannes grep pennen, var denne: At leserne måtte komme til tro og bli bevart i troen.

«Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn …» (Joh 20:30–31)

Evangelistene kunne ha skrevet mye mer enn de gjorde. De kunne ha lagt større vekt på underholdning. De kunne ha prøvd å demonstrere større språklig eleganse. De kunne tatt sikte på litterær berømmelse. Men deres lidenskap lå på et annet plan: Å velge ut stoff og skrive i pakt med den hensikten Guds Ånd hadde.

Jesus hadde selv lovet apostlene Åndens hjelp når de formidlet budskapet sitt. Ånden skulle «minne» dem, «lære» dem, «veilede» dem og «forkynne» for dem om det Jesushistorien innebar (Joh 14:26 mm).

Ja, Ånden skulle «herliggjøre» Jesus for dem. Og alt sammen hadde en eneste hensikt: «... for at dere (leserne) skal tro».

«For at» angir hensikt. Hensikten når Johannes grep pennen, var denne: At leserne måtte komme til tro og bli bevart i troen. Begge deler.

Og troen er her ikke en hvilken som helst religiøs tro. Nei. Det er troen på Jesus. Troen på at han er frelseren. At han oppfyller Guds løfter. At han er Guds egen sønn. At han er veien til Gud. Den eneste. For hver enkelt leser og for hver enkelt som hører på når evangeliet leses.
Tusener kan bekjenne: Johannes oppnådde hensikten sin.

Her er flere andakter: