Universitetsbråk om bruk av prestedrakt
Del
På et møte med ledelsen ved Universitetet i Agder ble den ortodokse presten Christoforos Schuff advart mot å bruke prestedrakten i undervisning.

De har siden beklaget utspillet, men for Schuff er det viktig å påpeke at det ikke fins noe forbud mot bruk av religiøse symbol eller religiøse klesplagg i Norge. Tvert i mot.

Diskriminerende

Den ortodokse presten studerer for tiden pedagogikk, og i et intervju med Fædrelandsvennen forteller han at han opplevde møtet som diskriminerende og krenkende.

Der ble han advart mot at prestedrakten ville skape reaksjoner og kunne gå ut over skikkethetsvurderingen av ham som lærer. Det er særlig sistnevnte han synes er svært problematisk, og som han oppfatter som en uetisk og uredelig sammenkobling.

- Kriteriene for skikkethet har ikke noe med klesstil å gjøre, mener Schuff.

Diskusjon om ståsted

I en e-post til Dagen skriver han at han i en årrekke stadig har «måttet» gjøre rede for, eller forsvare, bruken av presteklær i skolen, som om det var ulovlig.

- En diskusjon om eget ståsted og rollen som lærer er ikke et problem for meg i det hele tatt. Det har vi også snakket om flere ganger i PPU-undervisningen. Men loven er veldig klar i sin tale om vern om bruk av religiøse symboler eller religiøse plagg som ansatt i offentlige institusjoner, inkludert skolen. Det eneste generelle unntak om dette gjelder politiet, dommere og delvis i militæret, skriver han.

En prinsippsak

Schuff mener at debatten rundt bruken av religiøse symboler, eller religiøse klesplagg, viser at mange tilsynelatende tror at det finnes et generelt forbud mot religiøse symbol eller religiøse klesplagg i Norge, blant annet på skolen eller som offentlig ansatt i Norge.

- Dette er en prinsippsak som går ut på at ingen som bruker religiøse symbol eller plagg i arbeidslivet bør måtte sitte overfor arbeidsgivere eller ledere - ofte bak lukkede dører - og forsvare bruken av religiøse symboler eller plagg. Man kan være enig eller uenig med loven, men i dag er dette en lovfestet rett, sier han til Dagen.

Schuff forteller at en av grunnene til at han er så glad i Norge, er at vi har et lovverk som ivaretar religionsfrihet og dens uttrykk i offentligheten.

Har beklaget

Birte Simonsen, dekanen for avdelingen for lærerutdanningen, har siden beklaget retningen som møtet tok. At det som skulle vært en samtale om studentens prakisperiode ble et spørsmål om skikkethet knyttet til klesdrakten.

- Det var en uheldig vinkling. Det har vi beklaget for studenten, sier hun til Sørnett , nettavisen for NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

- For studenter er det sensitivt å skulle ut i praksis. Derfor må vi ta de nødvendige hensyn til dette i fremtiden, sier hun.

Schuff mener selv at saken er avklart på en tilfredsstillende måte, og sier han er glad for at det fins lover i Norge som ivaretar hans rett til å religiøse symbol og plagg når han underviser.

DAGEN