VEKKELSE: Kommer vi til å se v
...
VEKKELSE: Kommer vi til å se vekkelser som forandrer lokalsamfunnet i fremtiden? Nei, mener vekkelsesforsker på Protestfestivalen i Kristiansand. FOTO: JAN INGE JENSSEN
Tror ikke på gammeldags vekkelse
Del
Vekkelsesforsker Bjørg Seland tror ikke vi vil se igjen vekkelser som forandrer hele lokalsamfunn. På protestfestivalen tok hun livet av den tradisjonelle vekkelsesdrømmen, men åpnet også for at en vekkelse kan få nye uttrykk.

- Samfunnet i dag er altfor sammensatt til at vi kan gjenoppleve vekkelsene som preget samfunnet for 100 år siden, sier Seland.

Bjørg Seland er professor ved Universitet i Agder og har forsket på de store vekkelsesbølgene i Norge fra 1870-tallet og fremover.

- Vekkelsesbevegelsen på 1870-tallet og fremover vokste fram i en tid hvor den pietistiske kristendomsforståelsen hadde bredt gjennomslag i folket. Gjennom Pontoppidans forklaring lærte barn å lese, og fikk den rette forståelse av kristendommen, sier Seland.

Hun mener at den pietistiske kristendommen fungerte som et fundament å bygge på i en tid med store samfunnsendringer, sosialt og økonomisk.SamtaleUnder Protestfestivalen i Kristiansand onsdag deltok Bjørg Seland i en samtale med dekan Alf Kjetil Igland ved fakultet for kunstfag på Universitetet i Agder. Temaet for samtalen var «Hvorfor er det ikke lenger vekkelsesluft over landet?»

- Rask samfunnsendring opplever vi også nå, men samfunnet i dag er langt mer sammensatt og pluralistisk enn tidligere. At vi vil se hele lokalsamfunn bli forandret som følge av vekkelser, har jeg vanskelig for å tro, sier Seland.

Alf Kjetil Igland har personlig erfaring fra vekkelseskristendommen på Sørlandet, og beskriver teltmøter og karismatiske talerpersonligheter som levende barndomsminner.

- Indremisjonsbevegelsene som vokste frem i forbindelse med vekkelsen var også dyktige på å skolere personer som kunne tale og appellere på en slik måte at det fremmet vekkelsen, sier Seland, som også påpeker at vekkelsene ofte ble en døråpner for unge ledere.Bredt perspektivSeland påpeker at begrepet vekkelse kan anvendes på andre type oppvåkninger enn det som har med den kristne tro å gjøre. Hun sier at bildespråket i Bibelen bør ha bredt bruksfelt.

- Jeg må si at da jeg så den måten folk mobiliserte på etter 22. juli, slo det meg at dette ligner mye på den massemobiliseringen du ser rundt en vekkelse. Det var ingen religiøs vekkelse, og det er for tidlig å si hva som har skjedd, sier Seland.

Igland ser en oppblomstring i religiøst engasjement blant muslimer, og spør om det kan finnes paralleller mellom det som skjer innenfor islam og de gamle kristne vekkelsene.

- Den pluralismen som vi opplever i vår tid skaper også behov for å støtte opp om det som kjennes trygt. Innvandringen til Norge kan være et eksempel på at noen knytter seg sterkere til den troen og de tradisjoner de bærer med seg fra hjemlandet, sier Seland.

DAGEN