Prest ble kastet ut av gudstjeneste for homofile
Del
Hadde grønn vest med påskriften «Gud lar seg ikke spotte» og «til mann og kvinne skapte ham dem».

Rundt 60 men­nes­ker hadde ben­ket seg i  Jo­hann­es­kir­ken i Ber­gen søn­dag kveld, til en guds­tje­nes­te i for­bin­del­se med åp­nin­gen av Regn­bue­da­ge­ne - Ber­gen pride, en fes­ti­val for les­bis­ke og ho­mo­fi­le, skri­ver ba.no .

Under den førs­te sal­men kom prest Per Kør­ner inn i kirke­kap­pe og grønn re­fleks­vest. Han gikk frem  til al­ter­rin­gen og bøyde kne.

Videoen av Kørners demonstrasjon og utkastelse fra kirken ble mandag fjernet fra nettstedet Youtube.

Ves­ten hadde på­skrif­ten «Gud lar seg ikke spot­te» på ryg­gen - og på for­si­den un­der­stre­ket han at «Til mann og kvin­ne skap­te ham dem».

To andre pres­ter tok tak i Kør­ner og førte ham ut av kir­ken.

- Jeg ville vise dem hvor galt det er å frem­me syn­den og bruke Guds hus til det, sier Per Kør­ner til ba.no.

Han hadde plan­lagt de­mon­stra­sjo­nen i lang tid. Etter å blitt vist ut, ble han bedt om å for­la­te kir­ken.

- Jeg ville få dem til å vende bort fra syn­den. Jeg ville berge dem fra syn­den, for det er det dette er, sier Kør­ner til ba.no.

Kør­ner ble fra­dømt sitt em­be­te som sogne­prest for mange år siden. Han har siden stått uten­for stats­kir­ken.

I 1991 stif­tet han sam­men med Børre Knud­sen og Lud­vig Nessa Strande­barm pros­ti , som de kal­ler «den nors­ke kirke i eksil»,  et fritts­tå­en­de, lands­dek­ken­de pros­ti uten­for Den nors­ke kirke.